Chương trình đào tạo phi lợi nhuận về ‘Giới và Bình đẳng giới’ cho các phóng viên trẻ

Chương trình đào tạo phi lợi nhuận về ‘Giới và Bình đẳng giới’ cho các phóng viên trẻ

[ad_1]

Đây là sáng kiến “Giới – Bình đẳng Giới với các phóng viên trẻ” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) khởi xướng và triển khai từ năm 2021. Sáng kiến này được tài trợ bởi Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (2021 AGenT SGP).  

[ad_2]

Source link

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *