Có kết luận thanh tra liên quan Sở Giáo dục – Đào tạo Cần Thơ

Có kết luận thanh tra liên quan Sở Giáo dục – Đào tạo Cần Thơ

[ad_1]

Các nội dung kết luận thanh tra ở Sở GD-ĐT TP Cần Thơ nằm trong nhiệm kỳ làm giám đốc của bà Trần Hồng Thắm vừa được điều động bổ nhiệm làm phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Theo đó, việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD-ĐT còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót. 

Cụ thể, năm 2018-2019, Sở GD-ĐT chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vụ thuộc và trực thuộc sở theo hướng dẫn số 5-2016 và hướng dẫn số 7-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý, hầu hết các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2018 và 2019 không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/2012 của UBND TP Cần Thơ.

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo, nhiều hồ sơ bỏ qua những thủ tục quan trọng, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác cán bộ như: bổ nhiệm đối với nhân sự tại chỗ nhưng không có trong quy hoạch, vi phạm trình tự thủ tục, bổ nhiệm tại quy định nêu trên.

Có trường hợp bổ nhiệm lại đối với nhân sự không đạt đủ mức tín nhiệm của tập thể, tức không đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn chung, vi phạm quy định. Thiếu sót, sai phạm này, trách nhiệm chính thuộc về trưởng phòng tổ chức cán bộ và giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ…

Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo giao giám đốc sở GD-ĐT thu hồi quyết định 3484/2018 của giám đốc sở về việc phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch chức danh cán bộ quản lý cấp trưởng, cấp phó của các phòng trực thuộc sở giai đoạn 2016-2020.

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý những cá nhân thuộc thẩm quyền giám đốc Sở GD-ĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết quả thanh tra.

Trường hợp cá nhân nào đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm hoặc đã bị xử lý kỷ luật liên quan đến kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra năm 2019 của Sở Nội vụ thì không xem xét, xử lý lại.

Thanh tra cũng đề nghị chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, giao giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu với giám đốc Sở GD-ĐT và trách nhiệm tập thể của lãnh đạo Sở GD-ĐT vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trông thời gian qua.

Tham mưu, kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo thường trực Thành ủy để xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở GD-ĐT…

[ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *