Học trò ngày xưa sẽ bị phạt thế nào khi mang tài liệu vào phòng thi?

Học trò ngày xưa sẽ bị phạt thế nào khi mang tài liệu vào phòng thi?

[ad_1]

  • icon

    Sẽ bị gông (cùm) một tháng, sau đó bị đánh 100 roi

  • icon

    Sẽ bị gông (cùm) một tháng, sau đó bị đánh 50 roi

  • icon

    Sẽ bị gông (cùm) hai tháng, sau đó bị đánh 100 roi[ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *