Nữ tiểu thuyết gia nào có tài sản ‘khủng’ 60 tỷ USD, giàu thứ ba trên thế giới?

Nữ tiểu thuyết gia nào có tài sản ‘khủng’ 60 tỷ USD, giàu thứ ba trên thế giới?

[ad_1]

  • icon

    Sergey Brin

  • icon

    Vitalik Buterin

  • icon

    Mark Zuckerberg[ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *