Sứ thần nước Việt có vế đối chấn động vua quan nhà Thanh, được treo ở cổng Thiên An Môn?

Sứ thần nước Việt có vế đối chấn động vua quan nhà Thanh, được treo ở cổng Thiên An Môn?

[ad_1][ad_2]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *